Adobe Flex 3 – Tính năng

Flex là một công nghệ cao, nó có mã nguồn mở miễn phí cho việc xây dựng và duy trì các trang web giàu tính năng.

Adobe Flex Builder 3 là một phần mềm mang tính chuyên nghiệp dựa trên Elipse dựa trên công cụ phát triển mã hóa thông minh, tương tác thông qua các  bước gỡ rối.

 • Công cụ viết mã mạnh mẽ:  Adobe flex 3 dựa trên Eclipse IDE, biên tập MXML, ActionScript, CSS
 • Bố trí trực quan phong phú: trực quan trong thiết kế, bố trí giao diện người dùng, mở rộng xây dựng trong các thành phần, tạo mới nếu cần.
 • Dữ liệu tương tác visualization (Enhanced trong Flex Builder 3) : Tạo dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng cách kéo và thả. Nâng cao Datagrid cho phép người dùng cài đặt với những dữ  liệu phức tạp.
 • Skinning và Styling (Enhanced trong Flex builder 3): Ứng dụng CSS, xem trước các thiết kế, phát triển các thuôc tính và mô phỏng các hiệu ứng mỗi Skinning và Styling mà không cần dựng lại các ứng dụng.
 • Tích hợp với phần mềm Adobe Creative Suite 3: Tạo ra tương tác, nội dung trong flash, sau đó có thể xuất ra như một thành phần Flex
 • Code Refactoring: Một động cơ cho phép các nhà phát triển nhanh chóng điều hướng mà, tái cấu trúc mã bằng cách đổi tên tất cả các tham chiếu tới một lớp, phương pháp, hoặc biến.
 • Hỗ trợ các phần mềm Adobe Air: Flex Builder 3 cung cấp cách thức nhanh nhất để tạo ra các ứng dụng cho các phần mềm Adobe Air runtime, bao gồm các công cụ cần thiết như: xây dựng, gỡ lỗi, phần mềm, các ứng dụng Adobe Air. Adobe Air cho phép chúng ta nhanh chóng phát triển RIAs cho máy tính để bàn sử  dụng cùng các kỹ năng và mã cơ sở bạn sử  dụng để xây dựng RIAs cho trình duyệt.
 • Các công cụ test mạnh mẽ: AF3 có cấc công cụ giám sát, phân tích tiêu thụ bộ nhớ, chu trình CPU.
 • Nâng cao các dịch vụ dữ liệu: Yêu cầu web dịch vụ hay XML, hay HTTP sử  dụng một rich. Sử  dụng mã nguồn mở ElazeDS để dễ dàng kết nối các ứng dụng Back – End.
 • Hỗ trợ Flex 2 và 3 SDK: cho phép duy trì ứng dụng Flex 2 trên Flex3.
 • Cải thiện Workflows
 • Dịch vụ Web nội tuyến: Thực hiện cuộc gọi và dịch vụ giao dịch với các phản hồi (Serialize/ Deserialize)