Oracle chạy chậm

hôm qua m gặp hiện tượng Oracle bị chậm, kiểm tra thì thấy một tablespace đạt max size là 32gb -> nguyên nhân một vài bảng trong database đã chiếm hết lưu lượng, m thử các giải pháp sau:

  • Truncate table: rõ ràng sau khi dùng command này, tablespace đã rộng tuy nhiên kiểm tra disk space trên window thì vẫn thế.

M đã google search và tìm ra link sau:

How To free up Disk Space used by Oracle

Và đúng là cái cần tìm, nhờ nó m đã free disk space cho window

Tính toán space disk mà từng datafile có thể shring

  • step1:
selectfile_name,
ceil( (nvl(hwm,1)*8192)/1024/1024 ) SHRINK_TO,
ceil( blocks*8192/1024/1024) CURRENT_SIZE,
ceil( blocks*8192/1024/1024) -
ceil( (nvl(hwm,1)*8192)/1024/1024 ) SAVINGS
fromdba_data_files a,
( selectfile_id, max(block_id+blocks-1) hwm
fromdba_extents
groupbyfile_id ) b
wherea.file_id = b.file_id(+)
  • step2:

alterdatabasedatafile '/path/to/data/file.dbf'resize 100m;

How much disk space can I save?

Simply execute the following statement to have a look at how much space your tablespaces currently occupy and how much space you could save. The statement provides you with the current size of each tablespace as well as the size you could shrink it to and the space you would save when shrinking it to that size:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
select file_name,
ceil( (nvl(hwm,1)*8192)/1024/1024 ) SHRINK_TO,
ceil( blocks*8192/1024/1024) CURRENT_SIZE,
ceil( blocks*8192/1024/1024) -
ceil( (nvl(hwm,1)*8192)/1024/1024 ) SAVINGS
from dba_data_files a,
( select file_id, max(block_id+blocks-1) hwm
from dba_extents
group by file_id ) b
where a.file_id = b.file_id(+)

Save the space!

Then run the following statement to shrink a tablespace to a specified size.

1
alter database datafile '/path/to/data/file.dbf' resize 100m;

Credit

I found this very helpful hint at stackexchange: http://dba.stackexchange.com/questions/23822/how-do-we-free-up-disk-space-from-allocated-namespace-ora-03297

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s